Prawo administracyjne

  1. reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  2. kompleksową obsługę prawną procesów uzyskiwania pozwoleń na budowę.