Prawo karne

  • obrona podejrzanych i oskarżonych we wszystkich stadiach postępowania karnego,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych we wszystkich stadiach postępowania karnego, w tym sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz posiłkowych i prywatnych aktów oskarżenia,
  • reprezentowanie Klientów na etapie postępowania wykonawczego, w szczególności w zakresie ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie i odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary.