Prawo cywilne

 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów cywilnoprawnych,
 • udzielanie porad prawnych i opracowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień cywilnoprawnych istotnych dla Klienta,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami, w szczególności w zakresie:
  • roszczeń wynikających z umów,
  • odszkodowań,
  • wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • ustanowienia służebności,
  • zniesienia współwłasności,
  • ochrony własności i posiadania,
  • stwierdzenia zasiedzenia,
  • postępowań wieczystoksięgowych,
  • najmu oraz spraw o eksmisję,
 • prowadzenie w imieniu Klientów korespondencji przedsądowej, negocjacji oraz przygotowywanie projektów ugód.