Prawo gospodarcze

  • opiniowanie, przygotowywanie i negocjowanie umów, w tym umów handlowych i innych dokumentów transakcyjnych,
  • prowadzenie w imieniu Klientów korespondencji przedsądowej i negocjacji oraz przygotowywanie projektów ugód,
  • przygotowywanie protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzeń Wspólników,
  • przygotowywanie wniosków do KRS,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami, w tym w sporach z kontrahentami, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umów.