Zespół

      Oliwia Skura – adwokat
Oliwia Skura jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego tj. sprawami spadkowymi i rodzinnymi oraz prowadzi postępowania karne. Prowadzi również bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie budowlanym, projektach infrastrukturalnych realizowanych na warunkach kontraktowych FIDIC, obsłudze prawnej podwykonawców i dalszych podwykonawców inwestycji budowlanych na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego tj. od negocjacji umów poprzez obsługę prawną w okresie realizacji kontraktów po prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Kontakt: o.skura@kancelariatarchomin.pl

      Piotr Skura – adwokat
Piotr Skura jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym i handlowym, a w szczególności w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, a także w prawie obrotu nieruchomościami, prawie budowlanym.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców realizujących projekty infrastrukturalne realizowane na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, deweloperskie oraz świadczących usługi polegające na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego w systemie EPCM.
Prowadzi także sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych tj.: nadzoruje przygotowanie i składanie ofert, reprezentuje wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Doświadczenie zdobywał w renomowanych łódzkich kancelariach oraz w dziale prawnym znaczącej na rynku usług inżynierskich firmy consultingowej.

Kontakt:p.skura@kancelariatarchomin.pl

13510550_10206183925664493_369163487_n      Hanna Mikulska – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Hanna Mikulska zajmuje się tworzeniem i negocjowaniem  umów z zakresu realizacji inwestycji budowlanych.  Prowadzi również sprawy gospodarcze i obsługę korporacyjną klientów kancelarii.

Kontakt:biuro@kancelariatarchomin.pl

      Aldona Piskorz– sekretariat
Aldona Piskorz jest wykwalifikowaną księgową, wspiera Kancelarię w prowadzeniu księgowości oraz obsłudze Klientów w ramach pracy sekretariatu. To z Aldoną Piskorz Klient spotka się w pierwszej kolejności przekraczając próg Kancelarii.

Kontakt:biuro@kancelariatarchomin.pl

Kancelaria współpracuje z:

unnamed      Barbara Prokop – adwokat

Barbara Prokop jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji oraz członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego gospodarczego.

Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań zarówno na osobie jak i za szkody majątkowe. Reprezentuje pokrzywdzonych w postępowaniach cywilnych, postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli. Prowadzi działalność na terenie miasta Łodzi oraz Kalisza.

Kontakt: http://pkd-kancelarie.pl/

strona      Przemysław Rawa – Klocek – adwokat

Przemysław Rawa – Klocek jest absolwentem Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydziału Prawa i Administracji, oraz członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem sporów sądowych, m.in. z zakresu odszkodowań, prawa pracy oraz prawa karnego związanego z odpowiedzialnością lekarzy za błąd w tzw. „sztuce lekarskiej” i przestępstwami gospodarczymi.

Jako jeden z nielicznych adwokatów w Polsce posiada uprawnienia i jest wpisany na listę adwokatów kościelnych do spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego (tzw. „rozwód kościelny”). Działalność prowadzi również na terenie Łomży.

Autor wydawanych przez LexisNexis publikacji:

  • Kodeksy aplikanta, TOM 1 prawo karne materialne i procesowe;
  • Kodeksy aplikanta, TOM 2 prawo cywilne materialne i procesowe.

Kontakt: http://www.adwokat-koscielny.com.pl