Rozwód – alimenty na byłego małżonka

Po pierwsze sąd orzeknie w postępowaniu rozwodowym alimenty na byłego małżonka tylko w sytuacji, gdy o to zawnioskujemy. Sąd nie orzeknie alimentów w sytuacji, gdy osoba o nie wnioskująca, jest wyłącznie winna za rozpad małżeństwa. Najbardziej oczywistym przypadkiem, kiedy uzyskamy alimenty, jest popadnięcie w niedostatek w wyniku rozwodu. Wtedy otrzymamy alimenty, które pozwolą nam zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Innym przypadkiem, kiedy otrzymamy alimenty jest sytuacja, gdy druga strona jest wyłącznie winna rozpadowi małżeństwa, wtedy zapłaci alimenty w wysokości, która pozwoli małżonkowi, który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa, żyć na takiej samej stopie życiowej jak przed rozwodem.

Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami wygasa w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa. W przypadku, gdy do płacenia alimentów zobowiązany jest były małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek płacenia wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu. Sąd w wyjątkowych sytuacjach może ten okres przedłużyć. Jeśli natomiast został orzeczony obowiązek alimentacyjny, od małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, to warto wskazać, że kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje ograniczeń czasowych obowiązku alimentacyjnego ciążącego na małżonku, który został uznany za winnego rozkładu pożycia, a konsekwentnie obowiązek ten może obciążać go nawet dożywotnio.

Spadki – dziedziczenie ustawowe

W sprawach spadkowych jednym z podstawowych sposobów dziedziczenia jest dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie ustawowe zachodzi wtedy gdy, spadkodawca nie pozostawił testamentu, testament jest nieważny, albo osoby powołane do dziedziczenia nie chcą przyjąć spadku po zmarłym.

Krąg spadkobierców ustawowych jest ściśle określony w przepisach i przestawia się następująco:

1.dzieci spadkodawcy dziedziczący razem z małżonkiem spadkodawcy;

2. małżonek spadkodawcy, rodzice, rodzeństwo i potomkowie rodzeństwa spadkodawcy;

3. dziadkowie spadkodawcy i potomkowie dziadków;

4. dzieci małżonka spadkodawcy (jeśli żadne z ich rodziców nie dożyło śmierci spadkodawcy);

5. gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce.