Rozwód – alimenty na byłego małżonka

Po pierwsze sąd orzeknie w postępowaniu rozwodowym alimenty na byłego małżonka tylko w sytuacji, gdy o to zawnioskujemy. Sąd nie orzeknie alimentów w sytuacji, gdy osoba o nie wnioskująca, jest wyłącznie winna za rozpad małżeństwa. Najbardziej oczywistym przypadkiem, kiedy uzyskamy alimenty, jest popadnięcie w niedostatek w wyniku rozwodu. Wtedy otrzymamy alimenty, które pozwolą nam zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Innym przypadkiem, kiedy otrzymamy alimenty jest sytuacja, gdy druga strona jest wyłącznie winna rozpadowi małżeństwa, wtedy zapłaci alimenty w wysokości, która pozwoli małżonkowi, który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa, żyć na takiej samej stopie życiowej jak przed rozwodem.

Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami wygasa w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa. W przypadku, gdy do płacenia alimentów zobowiązany jest były małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek płacenia wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu. Sąd w wyjątkowych sytuacjach może ten okres przedłużyć. Jeśli natomiast został orzeczony obowiązek alimentacyjny, od małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, to warto wskazać, że kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje ograniczeń czasowych obowiązku alimentacyjnego ciążącego na małżonku, który został uznany za winnego rozkładu pożycia, a konsekwentnie obowiązek ten może obciążać go nawet dożywotnio.